logobanner  
logobanner  
 
spacer
sfeerfoto

WWW.NATUURFOTOALBUM.EU / .BE versie 01/08/2014.

Om alles hier in goede banen te houden is natuurlijk een correct huishoud regelment nodig.
Ondanks onze nauwkeurige voorzorgen is dit reglement af en toe niet volledig sluitend en worden er aanvullingen of verbeteringen aangebracht. Wij behouden ons het recht om te gelden dat steeds de LAATSTE versie van dit huishoud reglement de enige geldige versie is voor en over het NFA !
Bij het publiceren op deze pagina van de laatste versie vervallen alle vorige versies !
Bij onenigheid of discussies zijn enkel en alleen de beslissingen van het bestuur van Natuurgidsen.eu vzw van kracht.
U kunt altijd voorstellen en/of opmerkingen aangeven via e-mail
U kunt het volledig huishoud reglement hier nalezen of ook via het pdf formaat downloaden en uitprinten.

Door je te registreren op ons natuurfotoalbum.be / .eu verklaar je akkoord te zijn met dit intern huisreglement.

 

 

www.natuurfotoalbum.be /.eu huishoud reglement. Specifieke aanvulling op het huishoudreglement van de Natuurgidsen.eu vzw

- www.natuurfotoalbum.be en www.natuurfotoalbum.eu, in het kort NFA zijn eigendom van Hendrik Borglevens en ondergebracht in Natuurgidsen.eu vzw

- NFA heeft als doel het verspreiden van de schoonheid van de fauna en flora via fotomedium, tevens natuurfotografen de kans te bieden hun werken ten toon te stellen als media voor diverse doeleinden. ( educatie, herkenning, waardering, enz... )

- Het "kijken" in het Natuurfotoalbum.be / .eu is gratis en voor iedereen toegankelijk tenzij in de speciale fotomappen voorbehouden voor speciale abonnementen en leden.

- Het opladen en posten van foto's en commentaar is voorbehouden aan geregistreerde leden en eventueel gebonden aan een jaarabonnement

- De geplaatste foto's moeten in overeenstemming zijn met het doel van de foto-categorie

- Foto's van in gevangenschap gehouden dieren, of foto's van dieren die de indruk geven van in gevangenschap te zitten, zowel privé als openbaar zijn NIET toegestaan op het Natuurfotoalbum.be /.eu . Dit is tevens zo voor gedomesticeerde dieren, tenzij ze uitdrukkelijk in functie van natuurbeheer worden ingezet en dit in beeld wordt gebracht.

- Foto's die de fauna en flora verstoren beschadigen en of bedreigen horen NIET thuis in dit Natuurfotoalbum.be / .eu
( Ook niet de foto's die de indruk geven dat er verstoring is gebeurt ! )

- Foto's van nesten of vogels op nesten, tijdens de broedperioden ( zie bijlage onderaan ) op het NFA. Foto's van aanwezige voederende ouders aan jongen ( nestblijvers ) moeten dan ook zoveel mogelijk vermeden worden omdat dit meestal in de buurt van het nest gebeurt. Enig verschil kan ter discussie met nestvlieders en nestblijvende soorten. Om geen discussies te verkrijgen kunnen ook geen foto's aangeboden worden van nesten die met een tele objectief zijn genomen zonder verstoring.

- Familiefoto's of persoonlijke vakantiekiekjes zonder meerwaarde horen niet thuis in het Natuurfotoalbum.be / .eu. Uitzondering zijn foto's van de natuurfotografen zelf, deze moeten echter in een speciale fotomap geplaatst worden.

- De foto's moeten minimum voorzien worden van een "leesbare titel" dus geen img007 of DCN10545. Indien de correcte naam niet gekend is dan zijn er de speciale fotomappen voorzien om deze foto's daar te plaatsen of kan een moderator de titel zonder voorafgaande opmerking wijzigen.

- Hoe meer extra informatie beschikbaar is van de foto hoe informatiever deze site wordt !

- Foto's die niet in overeenstemming zijn met het behoud van de natuur in het algemeen ( fauna en flora ) horen NIET thuis in dit Natuurfotoalbum.be / .eu

- Foto's die gemanipuleerd zijn zodat de ware toedracht niet kan achterhaald worden horen NIET thuis in dit Natuurfotoalbum.be / .eu. Dus photoshoppen wordt slechts met MATE toegestaan !

- Enkel foto's die toebehoren aan de eigenaar mogen gepost worden in het Natuurfotoalbum.be / .eu Het copyright moet dus steeds gewaarborgd worden !

- Alle foto's op het Natuurfotoalbum.be / .eu zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen als dusdanig niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, d.m.v. druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze dan ook zonder toestemming van de desbetreffende fotograaf.

- BELANGRIJK: alle foto's geplaatst op het Natuurfotoalbum.be /.eu kunnen gebruikt worden voor reclame doeleinden enkel en alleen ten goede voor het Natuurfotoalbum.be / eu zelf.

- De Natuurfotoalbum.be / .eu beheerders en moderators behouden zich het recht foto's die niet volgens de voorwaarden gepost zijn zonder enige voorafgaande waarschuwing te verwijderen van het album.

- Foto's die de rechten schaden van derden worden onmiddellijk verwijderd.

- De foto's moeten van een algemeen aanvaardbare kwaliteit zijn ! ( via selectie - vergelijking en technische specificatie beoordeling - afwerking - stijl - enz ) tenzij ze dienst doen als bewijslast van een bepaalde waarneming of ter ondersteuning van een determinatie. ( De kwaliteit wordt onafhankelijk beoordeeld door het team van NFA bestaande uit fotografen en natuurliefhebbers (de moderators) in samenspraak met de beheerders )

- Bij het posten van foto's die herhaaldelijk van het album gehaald moeten worden; in functie van bovenstaande voorwaarden; kan de fotograaf geblokkeerd worden nog foto's te posten in dit Natuurfotoalbum.be / .eu

- Fotografen mogen hun foto's maar onder één (1) inlog account posten !. Indien hier inbreuk tegen gemaakt wordt, kan uw account geschrapt worden en u de toegang geweigerd worden !

- Het posten of opladen van foto's is gratis voor geregistreerde gebruikers met bepaalde beperkingen mits het naleven van de vooropgestelde criteria. Er is ook een mogelijkheid tot betalend lidmaatschap.

- Bij onenigheid of discussies zijn enkel en alleen de beslissing van de beheerraad van Natuurgidsen.eu in samenspraak met de moderators van kracht.

- Foto's die enkel en alleen tot doel hebben om reclame te maken voor de fotograaf worden verwijderd. Een kleine melding van herkenning kan op de foto's maar wordt zo veel mogelijk afgeraden. Te opvallende tekens en/of namen op een foto - zoals vb. verwijzing naar een eigen website ed. - kan niet. Je kunt dit wel melden in je eigen profiel.

 

Bijlage: Het wettelijk kader i.v.m. nestfotografie !

Art. 3. Het is te allen tijde en om het even waar verboden de vogels bedoeld in artikel 1, evenals hun eieren, jongen en  pluimen, te vangen, te doden of te verdelgen, te vervoeren, door te voeren en, zelfs tijdelijk, in- of uit te voeren behoudens de hierna vermelde afwijkingen.(Het is eveneens verboden nesten van de vogels die onder de toepassing van dit besluit vallen opzettelijk te verstoren, weg te nemen of te vernielen) <BVR 1995-05-24/37, art. 2, 006; Inwerkingtreding :
<15-08-1995>Het is eveneens verboden volwassen vogels op of nabij hun <15-08-1995>nest te fotograferen of te filmen en te pogen dit te doen, uitgezonderd bij de nesten die zich bevinden op een bewoond erf.

a.. artikel 8 van het besluit voorziet in afwijkingsmogelijkheden, bijvoorbeeld voor doeleinden onderwijs en onderzoek De nesten van vogels die in bjlage 1 vermeld worden  mogen niet opzettelijk verstoord worden. Opzettelijk fotograferen op de nest en hierdoor verstoren is bijgevolg ook verboden. Dit geldt overal, dus ook op een 'bewoond erf'

Art. N1. Bijlage 1. <BVR 1998-12-18/83, art. 9, 008; Inwerkingtreding :
1999-01-30>
  Pelecanidae
  Witte pelikaan (Pelecanus onocrotalus)
  Ardeidae
  Koereiger (Bulbucus ibis)
  Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
  Grote zilverreiger (Egretta alba)
  Purperreiger (Ardea purpurea)
  Threskiornitidae
  Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)
  Phoenicopteridae
  Dwergflamingo (Phoenicopterus minor)
  Anatidae
  Knobbelzwaan (Cygnus olor)
  Kleine zwaan (Cygnus (colombianus) bewickii)
  Wilde zwaan (Cygnus cygnus)
  Dwerggans (Anser erythropus)
  Sneeuwgans (Anser caerulescens)
  Brandgans (Branta leucopsis)
  Rotgans (Branta bernicla)
  Roodhalsgans (Branta ruficollis)
  Casarca (Tadorna ferruginea)
  Bergeend (Tadorna tadorna)
  Carolina-eend (Aix sponsa)
  Amerikaanse smient (Anas americana)
  Siberische taling (Anas formosa)
  Blauwvleugeltaling (Anas discors)
  Marmereend (Marmaronetta angustirostris)
  Krooneend (Netta rufina)
  Amerikaanse kuifeend (Aythya collaris)
  Witoogeend (Aythya nyroca)
  Eidereend (Somateria mollissima)
  Konings eider (Somateria spectabilis)
  Stellers eidereend (Polysticta stelleri)
  Harlekijneend (Histrionicus histrionicus)
  IJseend (Clangula hyemalis)
  Zwarte zee-eend (Melanitta nigra)
  Brilzee-eend (Melanitta perspicillata)
  Grote zee-eend (Melanitta fusca)
  Buffelkopeend (Bucephala albeola)
  IJslandse brilduiker (Bucephala islandica)
  Brilduiker (Bucephala clangula)
  Kuifzaagbek (Mergus cucullatus)
  Nonnetje (Mergus albellus)
  Middelste zaagbek (Mergus serrator)
  Grote zaagbek (Mergus merganser)
  Witkopeend (Oxyura leucocephala)
  Tetraonidae
  Alpensneeuwhoen (Lagopus mutus)
  Auerhoen (Tetrao urogallus)
  Hazelhoen (Bonasia bonasia)
  Phasianidae
  Aziatische steenpatrijs (Alectoris chucar)
  Europese steenpatrijs (Alectoris graeca)
  Rode patrijs (Alectoris rufa)
  Barbarijse patrijs (Alectoris barbara)
  Halsbandfrancolijn (Francolinus francolinus)
  Kwartel (Coturnix coturnix)
  Rallidae
  Purperkoet (Porphyrio porphyrio)
  Gruidae
  Kraanvogel (Grus grus)
  Sandhillkraanvogel (Grus canadensis)
  Jufferkraan (Anthropoides virgo)
  Otididae
  Kleine trap (Tetrax tetrax)
  Pteroclididae
  Senegalzandhoen (Pterocles senegallus)
  Zwartbuikzandhoen (Pterocles orientalis)
  Witbuikzandhoen (Pterocles alchata)
  Steppenhoen (Pterocles paradoxus)
  Columbidae
  Rotsduif (Columba livia)
  Trocaz duif (Columba trocaz)
  Boll's duif (Columba bollii)
  Laurierduif (Columba junoniae)
  Palmtortel (Streptopelia orientalis)
  Senegaltortel (Streptopelia senegalensis)
  Holenduif (Columba oenas)
  Turkse tortel (Streptopelia decaocto)
  Bombycillidae
  Pestvogel (Bombycilla garrulus)
  Sturnidae
  Roze spreeuw (Sturnus roseus)
  Spreeuw (Sturnus vulgaris)
  Passeridae
  Huismus (Passer domesticus)
  Ringmus (Passer montanus)
  Rotsmus (Petronia petronia)
  Turdidae
  Merel (Turdus merula)
  Zanglijster (Turdus philomelos)
  Koperwiek (Turdus iliacus)
  Kramsvogel (Turdus pilaris)
  Fringillidae
  Eurpese kanarie (Serinus serinus)
  Groenling (Carduelis chloris)
  Keep (Fringilla montifringilla)
  Sijs (Carduelis spinus)
  Vink (Fringilla coelebs)
  Kneu (Carduelis cannabina)
  Appelvink (Coccothraustes coccothraustes)
  Barmsijs (Carduelis flammea)
  Frater(Carduelis flavirostris)
  Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
  Kruisbek (Loxia curvirostra)
  Putter (Carduelis carduelis)
  Roodmus (Carpodacus erythrinus)
  Haakbek (Pinicola enucleator)
  Grote kruisbek (Loxia pytyopsittacus)
  Witbrandkruisbek (Loxia leucoptera)
  Witstuitbarmsijs (Carduelis hornemannii)
  Emberizidae
  Geelgors (Emberiza citrinella)
  Grauwe gors (Emberiza calandra)
  Bruinkopgors (Emberiza bruniceps)
  Rietgors (Emberiza schoeniclus)
  Corvidae
  Ekster (Pica pica)
  Vlaamse gaai (Garrulus glandarius)
  Zwarte kraai (Corvus (corone) corone)
  Kauw (Corvus monedula)
  Bonte kraai (Corvus (corone) cornix )
  Roek (Corvus frugilegus)

Terug naar het NATUURFOTOALBUM :

NFA logo